Nostradamus - proroctví pro léta 2003 a 2004

4. února 2007 v 13:36 | world

2003 - přehled :

- Téměř neohraničitelná délka života!
- Konec bolesti a nemocí!
- Bezpracné uspokojení základních tělesných potřeb!
- Téměř absolutní volnost pohybu!
- Náboženství je vědění a vědění je náboženství!
- Dobytí makrokosmu v čase i prostoru!
- Otevření mikrokosmu , toho "vše v jednom"!

podrobnější výklad:
1) Dojde k velké koncentraci vojska, a proto se mezi osmi mocnými národy
světa uskuteční rozhovory o odzbrojení. Současně bude probíhat
humanitární akce ve prospěch nejchudších zemí. Američané zaútočí na
"Ropnou zemi" = Irák.
2) Na mnoha místech zeměkoule přetrvává katastrofální sucho a nedostatek potravin, způsobený zamořením životního prostředí. Následně bude docházet k lokálním záplavám a výkyvům počasí.
3) Nostradamus píše o "pěti děrách v kůži". Dřív než se nadějeme, může se stát, že ke dvěma dosud známým ozónovým dírám nad severním a jižním pólem přibudou další tři ( nemyšleno samozřejmě doslova díra = slabší vrstva ozonosféry ). Následné změny v ovzduší a ve stratosféře by způsobily prohloubení hospodářských problémů.
4) Nostradamus popisuje nový vědecký objev, něco "rychle prchajícího", tedy něco nestálého. Z pěti součástí je pět "prchavých". V této souvislosti to může být chemická sloučenina, jejíž bojové použití ve válce by mělo strašlivé následky. "Uzávěrka", tj. ochrana, není nic platná.
5) "Zdi pocení" jsou u Nostradama pyramidy (které pravděpodobně spatřil na vlastní oči! ). Tam se lidé pokusí v následujících letech přivést něco k obnovení funkce, udělají to ale špatně. Následující verš pro r. 2004 jen potvrzuje, že téma pyramid je aktuální.
Osm vajec:
Dostáváme se k Nostradamově věštbě, která slibuje mnoho dobrého a krásného, která je kladná, neobsahuje temné předtuchy a předpovědi nahánějící strach. Protože v dějinách lidstva jsou pozitivní období bohužel velkou vzácností, rád bych uvedl přehled těchto radostnějších předpovědí.
Patří k nim verše o zlatém věku, který Nostradamus slibuje na začátek 20.(!) století. Předpověď je sice lákavá, nicméně se bohužel zatím nenaplnila.
I to je pro Nostradama typické, že se v určitém okamžiku snaží ukázat pro každou generaci něco potěšitelného. Tyto optimisticky laděné dlouhodobé perspektivy jsou významným důvodem, proč Nostradamus sepsal svůj univerzální almanach a proč jej, po delším váhání a vnitřním boji, nakonec vydal.
Těmi "osmi vejci", která ještě nejsou vysezena, ale v zárodcích už existují, by mohly být ve své podstatě principy, které obsahuje základní věta pro r. 2003 a následné desetiletí :

1.vejce:
Nebudou už žádné bolestivé nemoci.

2.vejce:
Každý bude žít tak dlouho, jak bude sám chtít. Nostradamus píše na jiném místě o oleji pomocí něhož se dá "uměle" vyvolat přirozená smrt.

3.vejce: Uspokojování základních potřeb všech lidí bude bezplatné. Odpadne nutnost pracovat, aby se člověk uživil. O psychologických důsledcích absolutního "volna" se prorok nezmiňuje.Potraviny se budou získávat jak z vodstva, tak biogenetickými či geneticko-technickými postupy na základě kombinace rostlinné a živočišné potravy.

4.vejce: Dalším znakem zlatého věku bude absolutní mobilita. Ta měla fungoval pomocí vozidel, která by už nezatěžovala naši planetu zplodinami (protože energetická a ekologická otázka bude vyřešena), nebo psycho- kinetickými a spiritisticko-meditativními metodami, které lidem dovolí cestovat v čase a v prostoru.
Vývoj počítačové techniky se bude ubírat cestou kyberprostoru a virtuálních světů. V psychologii a spiritistice jsou to astrální cesty, mimotělesné zkušenosti a opuštění těla pomocí vnitřních světelných a zvukových proudů.
5.vejce: Nostradamus dokonce předvídá, že po velké válce v roce 2011 již žádná nepřijde ( kdo by v ní taky válčil, že? )

6.vejce:
Náboženství je vědění a vědění je náboženství.Kdyby se toto proroctví ukázalo věštce ze Salonu ukázalo být pravdivým, bylo by to pro lidstvo velké vítězství. Protože jenom ryzí víra může být základem pro život a vývoj lidstva. Dogmata mocichtivých, plané rituály, pobožné sebeklamstvo jsou právě tak na překážku pro duchovní rozvoj lidí, jako cynická intelektuálština, lhostejnost, domýšlivost a bezohlednost tzv. přírodních vědců. Nostradamus měl prokazatelně vnitřní vztah k Bohu a k zázraku Stvoření. Přesně v takovém - otevřeném, kritickém, srdečném a pokorném - spočívá šance lidstva přežít na této planetě.

7.vejce:
Dobývání makrokosmu v čase a prostoru začalo s objevením teorie relativity, počítačovou technologií a lety do vesmíru. My lidé podle Nostradama skutečně odhalíme, že nejsme jen pozemšťany, ale že dokážeme cestovat i ve vesmíru.

8.vejce:
Dobýváním mikrokosmu toho "vše v jednom", je míněna cesta tam a zpět, objevení principu, který působí v největších i v nejmenších stálých, tvořivých zákonech. Známe princip hologramu ve fyzikální a technické rovině, princip genetických informací a buněk v rovině biologické atd.
Na jiném místě naléhá Nostradamus na čtenáře, aby kvůli jeho chmurným vizím nepropadly hrůze a skepsi, ale aby se důsledně a pozitivně osobně zasadili o prosazování pravdy, dobra a krásy! Není na škodu připomenout si to dnes, v době, která mnohým přináší utrpení, nouzi a dezorientaci.

2004 - přehled :

- Teror a zase teror?
- Tajemství pyramid stále aktuální
- Nový výklad bible?
- Nostradamovo varování před třetí světovou válkou
- Žena "původkyní" budoucího neštěstí
- Prolínání náboženství do politiky

podrobnější výklad:

1) Jasné upozornění na teroristické akce, s nimiž bohužel musíme v tomto desetiletí rozhodně počítat, především z islámské strany. "Sto hodin" je odkaz na to, že tyto s rozmyslem naplánované údery budou trvat čtyři až pět dní.
"O půlnoci" a "v noci" často u Nostradama znamená "tajně". Teroristické akce jsou zaměřeny nejen proti několika, nýbrž proti mnoha tisícům lidí. Tragédie. Teroristé však budou zahnáni do úzkých. Slovem "nazí" označuje francouzský věštec lidi neozbrojené či bezmocné.
Na závěr Nostradamus lakonicky konstatuje: Šťastný kdo je "na druhé straně tísně", tedy kdo není postižen těmito událostmi.

2) V r.2004 už bude OSN rozdělené - na skupinu složenou asi ze sta islámských zemí a zemí třetího světa na jedné straně a na skupinu okolo šedesáti zemí "bohatého" Západu a jejich spojenců na straně druhé. V tomto bloku se bude diskutovat o "zradě" - domnívám se, že každé zbrojení, které "sedm let nato" povede k 3.světové válce - po hektickém ekonomickém boomu. V druhé části tohoto je odkaz na tajemství pyramid.
Dále se objevuje naprosto převratná domněnka o tom, že budou odhaleny vědecké znalosti Ezaua. Tím dostává nový rozměr jedna část Starého zákona. Ezau podle Nostradama nevyměnil právo prvorozeného za "talíř čočky" , nýbrž za technicko-vědecké vymoženosti. Možná za "talíř" s funkčními kameny nebo stavebními díly ("čočka"), možná za talíř létající. Co když opravdu vypadaly jako malé kotoučky či čočka?
Pokud prostudujeme jeho tvorbu určenou na tento rok, najdeme zde Nostradamovy odkazy na pět knih Mojžíšových, popisující pravdivý příběh útěku národa před jeho nepřáteli. Čteme-li tento díl Mojžíšových knih vyzbrojeni současnými vědomostmi, podivíme se, jak se události v něm popisované hodí na odchod lidstva do kosmického prostoru. Šokem může být pro nás poznání, že žijeme v soustavě umírajícího Slunce. Musíme vzít na vědomí, že jednoho dne se budeme muset vrátit do své pravé vlasti.

3) "Sedm plamenů" ukazuje na obrovský požár. Nostradamus proklíná v této souvislosti jakousi ženu, která není zostuzena. Bezpochyby jde o podíl nějaké osoby ženského pohlaví na válečných událostech, jejíž působení nebylo dosud patrné. Je to předsedkyně vlády a její funkční období neskončí předčasně (" její roky se nedají utnout"). Dokonce ani umělé vyvolání hladu a bídy, jako součásti politiky namířené proti ní, nevzbudí mezi lidmi touhu zbavit ji jejího úřadu.
Tato žena se stane nástrojem k naplnění strašného osudu.

4) Nostradamus se znovu zmiňuje o 3.světové válce, která má začít v r.2011. "Tabule předpisů" je z dnešního pohledu statut světového pořádku, vyhlášený po skončení války z r.1945. Tyto předpisy budou měněny jen veřejně. V tom může spočívat příčina 3.světové války. Bude následovat změna, nebo se alespoň připravovat. Věž je figurka v ezoterické šachové hře, kterou Nostradamus jistě znal (a v tarotu ), a funguje jako uklízeč, který všechno zboří a strhne masky...
S těmi událostmi má hodně společného církev.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama