Nostradamus - shrnutí předpovědí

4. února 2007 v 13:31 | world

« Shrnutí předpovědí

Nostradámova proroctví již delší dobu nelze podceňovat. Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co do přesnosti detailů je zřejmě nejvíce zarážející předpověď o smrti anglického krále Jakuba II, kdy při souboji došlo k rozštěpení kopí soupeře o přilbu a probodnutí obou očí krále jednou ranou. Přesně tenhle detail věštec popsal.
O tom, že se jeho proroctví týkají i dneška svědčí bohužel vyplněné proroctví o smrti princezny Diany, pádu WTC nebo o smrti Jana Pavla II.

Jeho proroctví nelze podceňovat i z jiných důvodů. Je například známo, že Goebelsova manželka se velmi zajímala o dílo Nostradama a jsou i předpoklady k tomu, že Hitler byl ovlivněn výkladem jeho veršů. Dokáži si představit situaci, že by si některý terorista při výběru svého cíle vybral právě New York, motivován snahou stát se aktérem předpovězené události. A pokrokový terorista třebas i psychologickým dopadem na naši civilizaci, který by způsobilo zjištění o tom, že se splnila uvozující předpověď událostí popisujících něco, co snese srovnání se světovou válkou.

Podobných možných cílů je více. A my bychom se dnes měli Nostradamovými předpověďmi začít zabývat a brát je opravdu vážně. Jak již bylo řečeno máme k tomu dva racionální důvody. Za prvé je již opravdu velká spousta toho co Nostradamus předpověděl. Za druhé existuje určitý vžitý výklad událostí pojících se k dnešku a nebezpečí, že by teroristé mohli jednat záměrně podle tohoto scénáře, aby způsobili větší paniku. Dělal to tak Hitler, proč by nemohl Bin Ládin nebo někdo jiný? Je nezanedbatelná šance, díky Nostradamovým veršům předpovědět další pravděpodobné cíle.
Ano, je skutečně pravda, že většina Nostradamologů interpretovala jednu z předpovědí jako útok na New York. A to mnoho let před touto událostí. Jedná se o výše uvedená čtyřverší. Nostradamus zřejmě viděl (několik dnů) hořící budovy v New Yorku a letouny letící k nim z Bostonu. Asi si nedokázal představit, jak by se do budov oheň dostal, pokud by nebyl už v tom co k nim viděl letět. Proto říká, že obloha vzplane již v Bostonu. Třetí verš není třeba vysvětlovat, každý kdo viděl náraz druhého letounu ví, co to znamená. Čtvrtý verš je také jasný. Mezinárodní společenství bude po USA vyžadovat důkazy, než se pustí do válečného konfliktu. I když válka v Iráku jasně ukázala, že ani Rada Bezpečnosti OSN nemusí dostat podložená lejstra s důkazy o Husajnovo vině/nevině. Stačí mít moc a mít oddat se touze po ropě. Nikomu nic nevysvětlovat. Jen tupě vraždit.
V období studené války byla tato věštba spojována s útokem Sovětského svazu na USA. Po pádu železné opony, kdy se ztratil jasně uchopitelný a definovatelný nepřítel si s touto předpovědí mnozí nevěděli rady. A verš tak trochu upadl v zapomnění. Ne však docela. Zapadá do jistého komplexu událostí, které na základě centurií očekáváme. A které většina Nostradamologů umisťuje do dnešní doby, blízké minulosti či blízké budoucnosti. Nostradamus totiž až na vzácné vyjímky neuvádí přesnější časové údaje. A jen málokdy nás obdaruje prozrazením sledu událostí. Proto je obtížné dopředu určit časové údaje a mnohdy i správný výklad.
Odpověď na otázku, zda nás čeká 3. světová válka je jednoznačná. Záleží hlavně na nás a na našich budoucích činech. Prorokovi předpovědi se zřejmě týkají velkého konfliktu v Evropě, kdy proti sobě budou stát na jedné straně USA a Evropa a na straně druhé svět Islámu. Má to být doslova konflikt sever proti jihu v Evropě. A myslím, že Nostradamus jasně říká, že válka přijde z Persie.
Tomuto konfliktu má předcházet obnovení Izraele a pád Berlínské zdi. K oběma událostem došlo již v minulém století.
Co se bližšího časového určení týče, zdá se, že třetí válečný konflikt v Evropě bude uvozen následujícími událostmi.
Všude po světě bude spousta přírodních katastrof. Na zemi nebude místo, které nebude dotčeno záplavami či jinými přírodními katastrofami. Mám zato, že tohle znamení můžeme považovat za vyplněné. Další událostí bude fakt, že cena ropy dosáhne maxima a mírně poklesne. Tohle zřejmě bude posledním znamením, které nastane v důsledku krize mezi západními demokraciemi a východem ( Islámským světem ).
A co přesně můžeme v blízké době očekávat ? Zde uvedu pouze seznam událostí s předpokládaným časovým sledem, který se však může v některých bodech lišit.

1. Tragédie ve východní Asii. Mělo by se jednat o průmyslovou či přírodní katastrofu, která bude mít efekt na místní lidi a krajinu jako výbuch atomové bomby.

2. Objevení pravého významu pyramid. Celé tajemství starověku bude odhaleno.
3. Letní olympijské hry v Pekingu. Tragédie s nimi úzce spjata.
4. Válka Islámu proti Evropě, USA a Rusku. Ve které, dle jedné z předpovědí, bude hrát velkou roli Ital s knírem narozený v roce 1982.
5. Obsazení některých evropských států Islámskými radikály.
6. Vítězství Islámu ve velké válce.
1. Zánik katolické církve, úpadek křesťanství, které se bude šířit tajně.
9. Zamoření ovzduší v důsledku třetí světové války. Lidé se stáhnou do jeskyní
( podzemních komplexů ), do hor a vysokohorských oblastí. Postupně Nostradamus očekává degeneraci lidstva. Lidé se novým podmínkám již nikdy plně nepřizpůsobí.
O konfliktu s muslimy hovoří Nostradamus vcelku jasně. Také hovoří o tom, že Rusko nebude jasně na stejné straně konfliktu s Evropou. Dá se předpokládat, že malá evropská část Ruska půjde do boje za Evropu, naopak muslimové v Čečensku, Kavkazu a vůbec celé asijské Rusko bude stát za Islámem. Tragedie, která se stala 11.září a kterou z našeho pohledu nelze vůbec pochopit, by nás mohla svádět ke skepsi, že jsme snadno zranitelní. Pravda se však ukáže až při výsledném střetu.
Otázkou je, zda je možné se vojenskému konfliktu vyhnout. Zda je to možné nyní, po faktickém vyhlášení války ze strany některých muslimů ( džihád ). Západní člověk je příliš zahleděn do sebe. Není schopen racionální sebereflexe a pohledu na sebe sama v pravé nahotě. A tohle je, dle mého soudu tou hlavní překážkou trvalého mírového soužití s Islámem, aniž by mu předcházela krvavá válka mezi námi. Pokud poodhalíme roušku své minulosti a toho jací opravdu jsme, teprve tehdy nalezneme způsob komunikace s našimi obrazy v islámském světě. Co je to terorismus? Násilné šíření Islámu. Co to byly křižácké nájezdy? Násilné šíření křesťanství.

Co myslím tou sebereflexí a našimi obrazy ? Je nutné si uvědomit, že Islám vznikl v 6. stol. n.l. z křesťanství. Je to tedy náboženství, které je velmi podobné křesťanství, jen s tím rozdílem, že je o 600 let mladší. A nyní se podívejte, co jsme před šesti staletími dělali my. Vyvraždili jsme jeden kontinent a na druhém jsme nenechali kámen na kameni a to ve jménu Boha a šíření víry. Hovořím zde o tzv. osidlování Ameriky, kdy jsme ve jménu Boha pobili takové množství domorodých obyvatel, že to nemá v celé historii lidstva obdoby. A dále o náboženských válkách, během nichž se polovina Evropy navzájem povraždila. Všechno tohle jsme dělali ve jménu Boha a šíření víry. Velmi často s nasazením života šiřitelů křesťanství. A svatý džíhád je totéž, rozdíl je jen v tom, že on šíří Islám. My nejsme jiní než oni, nejsme o nic lepší, ani o nic horší. Jsme stejní, máme přibližně stejnou víru a jsme pro ni ochotni zabíjet a válčit i za cenu ztráty vlastního života.
Tohle je nutné si uvědomit, než začneme muslimy odsuzovat a než s nimi začneme jednat. A východisko z krize můžeme zcela jistě nalézt v naší vlastní historii. Proto se ji přece učíme ve školách a proto tenhle vědní obor existuje. Abychom se z něj poučili a abychom neopakovali staré chyby. Víme přece co na nás platilo a co nás dovedlo po krvavých válkách ke klidu zbraní. Na první pohled by se mohlo zdát, že nás k míru tehdy přiměly jen obrovské ztráty na životech. To jistě sehrálo významnou roli, ale zrovna tak důležitou roli hrálo to, že si naše katolická církev, kladla otázky typu: Kolik andělů se vejde na špičku na jehly ? Může Bůh stvořit tak těžký kámen, který nezvedne?
Dnes se tohle bagatelizuje. Říká se, že většina muslimů jsou hodní, přívětiví lidé s podobnou morálkou jako je ta naše. TO JE BEZESPORU PRAVDA ! Ale také je pravda, jak už jsem uvedl výše, že jsou zcela stejní jako my a proto zcela stejně reagují. I ti hodní mírumilovní lidé se mohou změnit v bojovníky, pokud naše kroky nebudou velmi opatrné a jejich důsledky správně předvídané. Může se přece snadno stát, že odveta ze strany USA bude hodnocena jako příliš tvrdá. Může se stát, že duchovní vůdci Islámu přesvědčí své souvěrce o tom, že USA neútočí na teroristické základny, ale na civilní cíle. Že je to ze strany USA a spojenců útok na Islám. Jak potom zareagují tito hodní muslimové ? Stejně jako my. A pokud nevíte jak by jsme zareagovali my, tak se podívejte do dnešních USA či Austrálie, kde dochází k útokům na Araby. Navíc tyto útoky jsou vedeny na zcela nevinné muslimy (na ty hodné), kteří možná jsou teroristickým útokem otřeseni mnohem více, než my.
Podívejme se i k nám, do naší vlasti. 75 procent našich občanů se cítí být ohroženo terorismem. 75 procent lidí se cítí být ohroženo Islámem. 75 procent odmítá respektovat cizí kulturu. 75 procent lidí trpí xenofóbním komplexem. Ty tři čtvrtiny obyvatelstva jsou pro náš svět mnohem nebezpečnější než někteří muslimové, než většina muslimů.
Muslimové jsou stejní jako my, nejsou ani dobří, ani zlí a na agresi reagují stejně. Zrovna tak stejně podléhají manipulacím, demagogii a masáži sdělovacích prostředků. A bude obrovské umění, pokud se podaří tuhle situaci vyřešit tak, aby nedošlo k velkému válečnému konfliktu.
Za dob vlády Clintonovi administrativy vydávali americké tiskové agentury několik zpráv, kde přesně stálo: Již dle dávných proroctví vím, že naší zemi hrozí nebezpečí. Je tedy jasné, že Clinton Nostradáma znal a hlavně, byl si tohoto nebezpečí vědom. Zahraniční politika USA byla taková, jakoby vycházelya ze znalosti nostradamova díla a snažila se zabránit nebezpečí vzniku konfliktu západ x východ.
Když nejznámější "Nostradamolog" Dimde cestoval po Francii, zastavil se i v Solonu, ve snaze co nejlépe analyzovat centurie (město ve kterém Nostradamus žil) a snažil se tam nalézt originální rukopisy nebo alespoň zmínku o nich. Dostalo se mu této odpovědi ( citace ze slovenského překladu jeho knihy ) :
"Po vojne sa v regióne vinorili americkí dôstojníci, ktorí za tvrdé doláre skupovali všetko, čo sa našlo po Nostradamovi a čo s ním nejako súviselo. V tomto období zmizli podklady, s ktorými narábal eště Reynaud-Plense." [4 ,str. 44]

"… vykúpili za tvrdé doláre všetky dokumenty od Nostradama a o ňom, či sa už nachádzali v súkromnom vlastníctve, alebo v múzeách a obecných archívoch. Vie sa, že takýmto spôsobom prepravili cez Atlantik približně päťtisíc nostradamovských kníh, pergamenov a iného materiálu. Štyritisíc dokumentov je dnes v New Yorku, tisíc v Caracase. " [4 ,str. 66]
Zdá se, že si můžeme být jisti tím, že americké tajné služby analyzují nostradamova proroctví, jakkoliv to dnes možná někomu zní směšně. Nezbývá než doufat, že to povede ke správnému cíli. Protože ona samotná znalost předpovědí ještě zdaleka nezaručuje, že se jim podaří vyhnout. Je snadné si něco přečíst, je mnohem těžší to něco pochopit.
Nicméně jako jediný správný postup se nyní jeví, ten který politikové naznačují. Pokud možno co nejširší spolupráce s mírumilovnými muslimskými zeměmi. Útoky cílené pouze na teroristické základny, v žádném případě na civilisty. A vše ještě pojistit tak, aby se nepodařilo fanatickým muslimům rozvinout lživou kampaň, ve které by útoky na teroristické základny přeměnili na útoky na civilisty, kde nikdy žádná základna nebyla a tudíž se jedná o útok USA a spojenců na Islám.
Ale to jsme se až příliš vzdálili od Nostradáma k politické situaci ve světě. Kdo to vlastně Nostradamus byl? Před několika lety jsem vymyslel vlastní teorii o cestovateli v čase. Nostradamus mohl podobně jako jiní lidé, kteří předběhli svými díly dobu ( Da Vinci atd. ) cestovat v čase. Může to být varovatel, který sám zažil rok 2011. Existuje teorie, že v roce 2011 už budou moci lidé volně cestovat v čase, ehm, lidé… ano, ti vyvolení, kteří již nyní ví vše o existenci UFO, o utajovaných případech atd. Nebojím se říci, že američtí vědci se již nyní pokoušejí něco podobného vytvořit.
Pokud by se má, pro širší veřejnost, utopická představa stala skutečností, je tu další otázka. Byl Nostradamus hodný nebo zlý? Mají být jeho verše varováním, poselstvím nebo plánem? Proč se např. Hitler řídil dle jeho proroctví a vítězil? Proč píše Nostradamus až tak detailně, jako by někomu radil. Jako by se snažil pomoci ďáblu k moci.
Již za svého života byl Nostradamus kritikami nazýván pomocníkem ďábla. Není tedy ďáblem, který má zahanbit pravého Boha?
 


Komentáře

1 Bubis Bubis | E-mail | 18. května 2007 v 10:56 | Reagovat

Někdo kdysi řekl: dokonalý argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. Myslím, že tímto způsobem se můžeme vyrovnat i s otázkou Nostradamových předpovědí, průměrný člověk tak může velmi lehce podlehnout uvedeným výkladům, které nemají vůbec pevné základy a opírají se pouze o skutečnosti, které se zrovna hodí k jejich výkladu. Stejným způsobem vznikají drby na vesnicích. Není možné, aby člověk věřil všemu, co si kde přečte, ale je jasné, že tímto způsobem uvažuje valná většina populace.

2 arengar arengar | E-mail | 2. srpna 2007 v 20:40 | Reagovat

To, že se americké služby zajímaly o Nostradama je pravda, bývalá KGB ani nemusela, jeho syn Robert Nostradamus napsal 1000 stran podobných veršů jako jeho otec. Ty jsou pečlivě studovány zase na druhé straně protože se z Ruska nikdy nedostal.

3 Samurai Samurai | E-mail | 16. března 2008 v 17:20 | Reagovat

Cestovat v čase lze už tisíce let a může se to naučit každý.

4 fucking fucking | 11. května 2008 v 21:55 | Reagovat

dnes je 11.2.2008 :  1. Tragédie ve východní Asii. Mělo by se jednat o průmyslovou či přírodní katastrofu, která bude mít efekt na místní lidi a krajinu jako výbuch atomové bomby.

ANO-skutečně záplavy v Barmě se týkají několika milionů lidí

3. Letní olympijské hry v Pekingu. Tragédie s nimi úzce spjata.

počkejme ještě pár týdnů

4. Válka Islámu proti Evropě, USA a Rusku. Ve které, dle jedné z předpovědí, bude hrát velkou roli Ital s knírem narozený v roce 1982.

že by MARIO ? :D

5. Obsazení některých evropských států Islámskými radikály.

ano- státy na kavkaze

9. Zamoření ovzduší v důsledku třetí světové války. Lidé se stáhnou do jeskyní

( podzemních komplexů ), do hor a vysokohorských oblastí. Postupně Nostradamus očekává degeneraci lidstva. Lidé se novým podmínkám již nikdy plně nepřizpůsobí.

panebože ochraňuj nás

5 karton karton | E-mail | 29. července 2008 v 20:34 | Reagovat

len by som rad upozornil na nedavny mierny pokles ceny ropy...

6 karton karton | E-mail | 29. července 2008 v 20:35 | Reagovat

a olympijske hry za rohom, uvidime...

7 Nid Nid | 31. srpna 2008 v 13:52 | Reagovat

Musím si položit stejnou otázku jakou si položi autor. Je Nostradamus zlý nebo hodný. Opravdu jeho "předpovědi" mají zřejmě velkou moc. Pokud opravdu pomáhali Hitlerovi tak je to jasný důkaz toho jak nebezpečné jsou. Už dříve tu bylo i řečeno že to někdy vypadá jak plán co udělat. Proč nepsal střeste se toho a toho, vyhněte se tomu a tomu, nevěřte těm a těm...

8 Maxmilian Maxmilian | 11. září 2008 v 7:44 | Reagovat

Celkem mi přijde jako úsměvné tvrzení, že si na základě veršů teroristi vybrali NY 11.09.2001. Kde berete jistotu, že vůbec byli nějací teroristi...? To co se veřejně propaguje v médiích je jen faleš a propaganda a vymývání mozků...

9 meggii meggii | 22. září 2008 v 14:47 | Reagovat

3. Letní olympijské hry v Pekingu. Tragédie s nimi úzce spjata.

co třeba onemocnění 50 000 malých čínských dětí v důsledku otravy dětským mlékem??? Vyšlo to najevo až po hrách!

10 samara samara | 4. října 2008 v 20:42 | Reagovat

me fascinoval ten konec ''jakoby se snazil dopomoct dablu k moci'' uvedomte si lidi ze treba po teto planete chodi clovek co vi co se stane.  a treba to ani neni muslim. koho by jste si predstavily? velkeho urostleho muslima se zbrani v ruce? muze to byt treba uplne jinak. predstavte si napriklad rekneme tak 15lete nevinne krestanske devcatko s krasnymy dlouhymy vlasky a usmevem na tvari. tento maly andilek muze byt treba tim komu se nostradamus snazil ve svych predpovedi pomoci. ''dopomoci dablu k moci''

11 jirka jirka | E-mail | 29. ledna 2009 v 23:16 | Reagovat

Ahoj a taky jsi zapomel dodat ze v roce 2012 do nas narazi planeta Nibiru a mozna bude konec sveta

13 Mírumilovné Křesťanství Mírumilovné Křesťanství | E-mail | 12. září 2010 v 10:31 | Reagovat

Křesťanství není mírumilovné náboženství, stejně jako Islám nebo Judaismus. Doporučuji se kouknou na vše, co udělali křesťané. Nebo vzít jejich svatou knihu Bibli a přečíst si třeba tyhle verše:

Příkaz k zabíjení nevěřících: Deuteronomium 13:7-10

Mojžíšovo vraždění dětí mužského pohlaví: Numeri 31:17-18

Vztah k ženám: Soudců 19:23-30

Mírumilovný Ježíš? : Matouš 10:33-36

Další věci z nového zákona: Lukáš 14:23, Lukáš 19:27

POPŘENÍ NUTNOSTI DODRŽOVÁNÍ DESATERA: Matouš 12:31-32

A tak dále

14 nomán nomán | 23. března 2011 v 8:07 | Reagovat

je rok 2011 Japonsko,Libie no BUBIS nevim nevim.

15 B.J. B.J. | 28. března 2011 v 9:57 | Reagovat

Jsem skeptik... ale fakt, že dvě "plánované" předpovědi, se v poslední době staly, mě nenechávají dvakrát ledově klidnou. Katastrofa ve Východní Asii - Japonsko, a konflikt v Lybii... (který určitě bude mít nějaké dopady), no moc dobře nevypadá. :-(

16 KathrynCain29 KathrynCain29 | E-mail | Web | 10. září 2013 v 10:40 | Reagovat

We value your time that is why we give professional custom essays writing assistance! Simply go to this <a href="http://TopWritingService.com/">Internet site</a> and buy essays online!

17 this Web site this Web site | E-mail | Web | 18. listopadu 2013 v 15:01 | Reagovat

Visit this Web site in order to get an ideal possibility to order writing research papers and make a difference in your academic life owing to our cheap essay custom writing.

18 custom writing custom writing | E-mail | Web | 18. listopadu 2013 v 15:11 | Reagovat

When I was in imperative need to write my research paper I was upset as I was not able to create it on time. However, my mate offered using custom writing service and buy history essays from them.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama