Nostradamus - životopis

4. února 2007 v 13:14 | world

« Životopis
V našem povídání o postavě Nostradáma bychom měli začít od jeho životopisu. Abychom jeho osobnost pochopili musíme být obeznámeni velkým množstvím faktů. O Nostradamovi se říká, že byl jedním z největších proroků. Jeho proroctví se vydávají tiskem déle než čtyři sta let. Do širokého povědomí je znovu vnášejí sdělovací prostředky s ohledem na blížící se III. světovou válku, kterou Nostradámus ve svých předtuchách předpovídal. Kdo byl Nostradamus?
Michel de Nostradame, zvaný v duchu doby polatinštělým jménem Nostradamus, se narodil 14. prosince 1503 v St. Rémy, ve francouzské Provenci. Přišel na svět v židovské rodině, která několik let před jeho narozením přijala křesťanství. Pro Židy to byl jeden ze způsobů, jak přežít tlak společnosti, v níž byli odlišnou menšinou. Rodina ctila vzdělání. Nostradama dokonale připravili ke vstupu na univerzitu oba jeho dědečkové, kteří mu předali základy klasické literatury, dějin, medicíny, rostlinné farmakologie a lidového léčitelství i astrologie, která tehdy byla oficiální vědou. Na avignonské univerzitě studoval filosofii, gramatiku, rétoriku neboli vědu a umění řečnictví.
Nostradama proslavilo úspěšné zvládání morových epidemií, které se počínaje epidemií Černé smrti (1348/49 - 1352/3) objevovaly v Evropě na mnohých místech v pravidelných intervalech. Jeho postup byl, viděno dnešníma očima, nepověrčivý a rozumný. Nejprve nechal odklidit a pohřbít těla zemřelých lidí, která často ležela na ulicích i v domech, všichni se jich oprávněně báli. Nařídil, aby ve všech domech byl dostatek světla a vzduchu, nařídil i tělesnou čistotu, včetně příjmu pouze čisté vody, což tehdy vůbec nebylo zvykem. Zakázal, aby lazebníci pouštěli nemocným krev žilou. To byla léčebná metoda rozsáhle užívaná v případě všech onemocnění. Postihovala i vykrvácené vojáky na bojištích. Nostradamus se tím stal jedním z lékařů, jejichž postupy nezvyšovaly úmrtnost. Nemocným dával vlastní tabletky, které obsahovaly okvětní lístky růží, snad i jejich pupeny, piliny cypřišového dřeva, hřebíček a další příměsi. Prášky tedy musely obsahovat nějaké množství vitaminu C a tudíž byly léčivé. Hlavní město Provence, Aix, přiřklo Nostradamovi za úspěšné zvládnutí morové epidemie doživotní rentu.
V roce 1537 však postihl mor i místo, kde žil Nostradamus se svou ženou a dvěma dětmi. Jejich životy neuchránil. Smrt rodiny jím otřásla. Ztratil sebedůvěru. V dalších šesti letech bloudil bezcílně Evropou. Během své pouti došel k přesvědčení, že má prorocké schopnosti. V roce 1547 se Nostradamus usadil ve městě Salon. Znovu se oženil, z manželství vzešly tři dcery a tři synové. Ve svém domě si zařídil pracovnu. V průběhu nocí se uváděl do stavu, v němž měl prorocká vidění, která zapisoval. Prvních dvanáct proroctví uveřejnil roku 1550. Měly podobu čtyřverší, která se jmenují quatrains. Úspěch byl takový, že Nostradamus uveřejňoval stejné sbírky, almanachy, rok co rok až do konce svého života. Zemřel 2.7.1563. Nostradamus si přál být pohřben ve vzpřímené poloze v kostelní zdi, manželka jeho přání nechala naplnit. Nostradamus trpěl utkvělou představou, že pokud přes jeho hrob budou lidé chodit, nikdy nezíská posmrtný klid.
Nejslavnější Nostradamovo dílo se jmenuje Centurie -Staletí. Začal jej psát roku 1554. V konečné podobě mají Staletí deset dílů, v každém z nich je sto čtyřverší. Proroctví na prvních sedm století vyšla v Lyonu v průběhu roku 1555, poslední tři století postihují proroctví uveřejněná v roce 1558. Zdá se, že Nostradamus však měl z jejich šíření obavy. Staletí se tisknou dodnes. Dílo je překladatelský oříšek. Nostradamus je psal latinsky, francouzsky, provensálštinou, italsky a řecky. Kromě toho jsou čtyřverší prostoupena slovními hříčkami, hádankami, anagramy a epigramy. Překladatel musí dobře znát reálie, ducha i souvislosti Nostradamovy doby a prostředí. Na světě je několik desítek tisíc vykladačů Nostradama, žádný nemá absolutní pravdu, žádný však ani nelže. Absolutní pravdu má jen samotný autor veršů, Michel de Nostradame.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama